poradenství 

Nabízím poradenství v Biodynamické Bodypsychoterapii, psychoterapeutickém směru zaměřeném na tělo. Podle definice je psychoterapie léčba psychologickými prostředky, která má za cíl odstranit nebo zmírnit potíže, nemoci nebo poruchy a v jejím průběhu dochází ke změnám v prožívání a chování klienta

Jak probíhá psychoterapie

Terapeutický vztah

Terapeut a klient se postupně poznávají a budují vzájemnou důvěru. Terapeutická sezení se tak mohou pro klienta stát specifickým vztahem s dostatečnou podporou, někdy tomuto nastavení říkáme pracovní aliance. Velmi nám záleží, aby se mohl klient během setkání cítit bezpečně a tedy aby mohl mluvit zcela otevřeně. Pak může za pomoci doprovodu terapeuta či psychologa rozklíčovat svoji životní situaci, ve které se nachází. Případně může objevit nebo si lépe uvědomit svoje individuální osobnostní mechanismy, které se podílejí na jeho aktuální situaci a které ho celoživotně negativně ovlivňují. Čím jasnější a přehlednější se životní situace nebo problém pro klienta stává, tím více se otevírají možnosti vedoucí k žádoucí změně. Není v psychologově či terapeutově moci, aby vyřešil problémy za svého klienta, může ho však za pomoci vzájemného dialogu a trefných otázek podpořit, posunout, nabídnout mu nový úhel pohledu, aby klient nakonec sám překonal překážky, se kterými si nevěděl rady.

Podpora uvědomění

Základním principem v terapii je podporovat klientovo uvědomění, aby si klient co nejlépe mohl určit a pojmenovat své potřeby. Je-li ta či ona potřeba dosažitelná, vede terapeut klienta k uvědomění, co může ve svém životě klient k jejímu dosažení udělat. V opačném případě klient za pomocí terapeuta hledá způsob, jak se se situací vyrovnat. Psycholog či terapeut neurčuje, co je správně a co špatně, je spíše klientovým průvodcem, aby klient mohl v životě jednat právě takovým způsobem, jaký si sám zvolí.

Pomůže psychoterapie každému?

Často se klient na počátku ptá, zda mu terapie pomůže. Odpověď nikdy dopředu nevíme. Někdy se stane, že klient zažívá v životě nespokojenost či bezradnost, přijde k terapeutovi či psychologovi pro radu a ten, ať už se zachová jakkoliv, klientovi v jeho životním problému bohužel nepomůže. Ale naštěstí tomu tak není příliš často a většinou se to stává, když klient přichází s nereálnými očekáváními a od terapeuta požaduje „zázračnou" radu či postup anebo urychlené vyřešení svých hlubších a dlouhodobých problémů. Obecně lze říci, že psychoterapie valné většině klientů pomáhá, a to zejména těm, kteří jsou motivovaní aktivně se podílet na své životní změně.

Délka práce a počet sezení

Mezi časté otázky patří i dotazy na délku terapie. Jak dlouho bude klient ke svému psychologovi či terapeutovi chodit je velmi individuální. Někdy klientovi stačí jedno, dvě či tři sezení, aby se ve své situaci lépe zorientoval. Lepší orientace může klientovi pomoci, aby našel směr, jak se situací naložit již bez další podpory terapeuta. Tento typ práce krátkodobějšího charakteru bychom mohli pojmenovat jako psychologické poradenství.

Častěji se však stává, že v průběhu několika setkání se postupně klientovi otevírají oči, zažívá plný potenciál systematické psychoterapie a pracuje s novými tématy, která přesahují původní „zakázku“. Hledá postupné kroky, jak měnit svůj život podle svých potřeb a přání. Systematická terapie může tedy probíhat měsíce i roky. Důležité je, že hlavní slovo v rozhodování ohledně délky terapie má klient sám. V terapii klient pokračuje pouze za předpokladu, že v této společné práci vidí smysl, když tedy sám vidí, že mu terapie pomáhá.

 

Biodynamické masáže

V rámci dlouhodobé terapie pracuji i s dotekem a masážemi. Masáže mají protistresové a uvolňující účinky, jsou vhodné pro klienty, kteří se chtějí aktivně podílet na svém zdraví, vrátit se do životnosti. Jsou to jemné a lehké doteky, při kterých se navozuje tělesná a duševní rovnováha. Některé působí přímo na kůži a používá se masážní olej. U jiného druhu zůstává klient oblečený. Uvolňují se blokády na svalové a energetické úrovni a emoce, posiluje se dýchání. Prací s dechem dochází k obnovení toku životní energie, uvolňování celého těla a emocí, a k rozvolňování chronického svalového napětí. Odstraňují se bolesti hlavy a harmonizuje zažívací ústrojí. Klient může někdy prožívat regresi (návrat k pocitům, které zná z dětství), cítí se bezpečně. Po skončení masáže se doporučuje krátká relaxace (minimálně 10 minut), tzv. zažívání, kdy klient odpočívá po příjemné meditativní výměně energií. Zažívání je velmi důležitou součástí masáže, dochází k harmonizaci organismu.

Biodynamické masáže pomáhají odstraňovat svalový pancíř, chronické svalové napětí. Tento pojem původně zavedl Wilhelm Reich, rakousko-americký psychiatr a psychoanalytik, student Sigmunda Freuda. Svalový pancíř je jedna z forem obrany proti psychickým zraněním z okolí, zabraňuje jak psychickému, tak fyzickému organismu nechat se zraňovat a v jeho živelném (pudovém) projevu. Omezuje však i pozitivní emoce v životě např. radost, živost, hravost, libidózní pocity. Omezuje schopnost prožitku, schopnost emocionálního výrazu a schopnost jednání. Chrání nás před tím negativním, ale mnohdy i pozitivním, brání nám prožívat život naplno. Blokuje naši životní energii.

Biodynamické masáže vyvinula Gerda Boyesen, norská psycholožka a fyzioterapeutka. Vychází z tradice jak klinické, tak i humanistické psychologie. Byly původně vyvinuty z biodynamické fyzioterapie a navazují a dále rozvíjí psychoterapii zaměřenou na tělo - Biodynamickou psychoterapii nebo také bodyterapii, založenou Wilhelmem Reichem. 

MASÁŽ HLAVY A OBLIČEJE - masáž odvádějící energii, relaxační, harmonizující, vrásky vyhlazující, omlazující, 30 minut

 

MASÁŽ BŘICHA - masáž harmonizující, uvolňující, pomáhá srovnat dýchací rytmus - k uvolnění dechu, bránice a podporu peristaltiky, dobrá pro odvod toxinů z těla, 30 minut

 

MASÁŽ ZAD - masáž je určena k relaxaci, podpoře a stabilizaci dýchání, peristaltiky, k upevnění emoční stability, 50 minut - provádí se kokosovým olejem

 

MASÁŽ HRUDNÍKU - masáž uvolňující dech a hrudník, 30 minut

 

EXIT MASÁŽ - harmonizuje a odvádí energii blokovanou v končetinách a hlavě - vhodná při problémech s usínáním, syndromu neklidných rukou a nohou, při bolestech hlavy, 50 minut

VIBRAČNÍ MASÁŽ - uvolnění a zároveň stimulace pomocí vibrace - klient si vybere sílu a rychlost vibrace, provádí se v pohodlném oblečení, 30 - 50 minut

LIFTING - masáž uvolňující klouby (terapeutická masáž), 50 minut 

ORGONOMICKÁ MASÁŽ - jedná se o masáž celého těla prováděnou přes oblečení. Je vhodná při dlouhodobé únavě a vyčerpanosti. Rozpouští blokády ve svalech a tkáních, uvolňuje energii uzavřenou v těle a ta začne volně proudit. Po této masáži se budete cítit nabití a plní energie a vitality, 50 minut

RELAXAČNÍ MASÁŽE
 

MASÁŽ ZAD A ŠÍJE - masáž šíje v sedě - uvolní nejvíce stažené šíjové svaly, do kterých ukládáme napětí a stres, spojená s masáží zad vleže uvolňující páteř, 30 - 50 minut

 

MASÁŽ NOHOU- nohy se masírují vleže zezadu i zepředu, úžasně uvolňující ve spojení s masáží hýždí, 30 - 50 minut

MASÁŽ HÝŽDÍ - netradiční zážitek pro uvolnění sedacích svalů a tolik namáhaných beder, výborná ve spojení s masáží dolních končetin, 20 - 30 minut

MASÁŽ RUKOU - na unavené, vytahané, všezvládající ruce - skvělý prostředek, jak se nechat opečovat a chvíli nepečovat!, 30 minut

CELKOVÁ RELAXAČNÍ MASÁŽ - masáž celého těla zahrnuje masáž nohou, rukou, hýždí, hrudníku, břicha, zad a šíje, 110 minut

MEDOVÁ MASÁŽ - silně oživuje a aktivuje celý organismus, účinná jako doplněk k detoxikaci organismu - doporučuji 3 série po sobě jdoucích masáží po týdnu, 60 minut 

BREUSSOVA MASÁŽ - masáž páteře a meziobratlových plotének, které uvolní a napomáhá jim dostat se do přirozené pozice, 50 minut

REFLEXOLOGIE NOHY - je šetrná a účinná technika, která aktivuje přirozené léčebné síly organismu a přispívá k obnovení tělesné i duševní rovnováhy. Tělo se léčí samo - když dostane možnost. Terapií reflexních zón se vytvářejí základní předpoklady k prevenci a léčbě mnoha nemocí.

TĚHOTENSKÁ MASÁŽ - hýčkání ženského těla tak, jak si nastávající maminka přeje - opěčování dle zásad Biodynamiky

MASÁŽ V POHODLÍ VÁŠEHO DOMOVA - pokud Vám více vyhovuje masáž či konzultace v domácím prostředí, mohu po domluvě se vším vybavením přijet za Vámi - příplatek 400 Kč Hradec Králové a okolí

 

Kontakt

Mgr. Ivana Krahulcová Cesta k tělu
Na Občinách 477/11
Malšovice 500 09
Hradec Králové
776 17 42 42 cestaktelu@seznam.cz